Utwardzacz TFF

do ciekłych żywic epoksydowych

Utwardzacz TFF do żywic epoksydowych Epidian, który znajduje zastosowanie w warunkach obniżonej temperatury oraz przy wysokiej wilgotności. Dobra chemoodporność kompozycji w wielu środowiskach agresywnych kwalifikuje utwardzacz TFF do tworzenia powłok ochronnych i antykorozyjnych. Doskonale sprawdzi się także w sytuacjach kiedy konieczne jest dokonanie szybkich napraw elementów z laminatu, metalu lub drewna. Ze względu na dużą reaktywność utwardzacza TFF należy przygotować mieszaninę żywicy z utwardzaczem w proporcjach możliwych do przerobu w ciągu kilku minut.

 

Własności:

  • Lepkość w 25°C: max. 10000 (mPa s)
  • Gęstość w 20°C: 1,15 – 1,20 g/cm3
  • Liczba aminowa: 500-700 mg KOH/g