Epidian 6011

Żywica epoksydowa o bardzo niskiej lepkości

Epidian 6011 jest modyfikowaną żywicą epoksydową o bardzo niskiej lepkości, w formie klarownej cieczy o barwie jasnożółtej. Doskonale nadaje się jako syciwo do laminowania ręcznego z użyciem zbrojenia szklanego, karbonowego, itp. oraz do laminowania z użyciem technik próżniowych. Może być także stosowany do impregnacji drewna i innych materiałów porowatych np. pianek PU. Nie rozpuszcza styropianu. Wraz z utwardzaczem Z1 lub IDA doskonale nadaje się dokonywania napraw laminatu poliestrowo szklanego. Atest PZH dopuszczający kontakt z woda pitną innymi art. spożywczymi.

 

Właściwości fizykochemiczne:

 • Postać: niskolepka ciecz
 • Barwa: jasnożółta do żółtej
 • Liczba epoksydowa: 0,49-0,51 mol/100g
 • Temperatura wrzenia: > 150°C
 • Temperatura zapłonu: 142°C
 • Gęstość w 25°C: ok. 1,10 g/cm3
 • Lepkość w 25°C: 200 – 400 mPa s

 

Kompozycja z utwardzaczami na 100 części wagowych żywicy Epidian 601:

 • utwardzacz Z1 – 12 części wagowych, czas żelowania w temp. pokojowej 40 min.
 • utwardzacz TFF – 24 części wagowych, czas żelowania w temp. pokojowej 20 min.
 • utwardzacz IDA – 50 części wagowych, czas żelowania w temp. pokojowej 50 min.
 • utwardzacz PAC – 60 do 100 części wagowych.

Pełne wytrzymałość mechaniczna po 7 dniach w temp. pokojowej.