Epidian 652

Żywica epoksydowa przeznaczona do zalewania

Epidian 652 jest niskolepką, klarowną cieczą o barwie jasnożółtej, stanowiącą kompozycję żywicy epoksydowej oraz rozcieńczalnika aktywnego. Utwardzona warstwa żywicy charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie.

Do utwardzania w temperaturze pokojowej stosuje się najczęściej utwardzacz IDA w proporcji:

  • EPIDIAN 652 – 100 części wagowych
  • Utwardzacz IDA – 50 części wagowych