Epidian 5 + Utwardacz Z1

Bezrozpuszczalnikowa, bezbarwna żywica epoksydowa oraz utwardzacz Z1 – 1125ml

Epidian 5

Stuprocentowa, bezrozpuszczalnikowa, bezbarwna żywica epoksydowa, której podstawowe zastosowania to:

  • klejenia drewna, metali i szkła, kamionki, tworzyw sztucznych (za wyjątkiem PE i PP)
  • tworzenie laminatów epoksydowo – szklanych,
  • zalewanie i impregnacja różnych materiałów w tym także elementów elektronicznych.

 

Żywica ma postać lepkiej cieczy o barwie bursztynowej i cechuje się:

  • minimalnym skurczem podczas utwardzania,
  • możliwością utwardzania w temperaturze pokojowej,
  • doskonałą przyczepnością do większości materiałów takich jak: metale, szkło, ceramika, drewno itp.,
  • dobrymi właściwościami mechanicznymi i odpornością na działanie wielu czynników chemicznych jak oleje, smary, rozcieńczone ługi i kwasy
  • odporny na krótkotrwałe działanie temperatury do 80⁰C
  • doskonałymi właściwościami dielektrycznymi.

 

Utwardzacz Z1

Stosuje się go przede wszystkim w kompozycjach z małocząsteczkowymi żywicami epoksydowymi oraz przetworami na ich bazie.

Utwardzacz Z1 służy do utwardzania ciekłych żywic epoksydowych. Utwardzacz ten powoduje wzrost elastyczności i udarności kompozycji dla tego znajduje zastosowanie do połączeń narażonych na odkształcenia np. w szkutnictwie do łączenia elementów drewnianych lub wykonanych z laminatu poliestrowo – szklanego, do łączenia gumy z metalem, cienkich blach, sklejki oraz zalewania elementów w elektronice.

Utwardzacz Z1 jest płynnym utwardzaczem poliamidowym o barwie transparentnej.

Stosunek wagowy utwardzacza Z1 w stosunku do żywicy wynosi w przypadku:
żywicy epoksydowej Epidian 5 na 100 części wagowych tej żywicy trzeba zastosować 12 części wagowych utwardzacza Z1
żywicy epoksydowej Epidian 53 na 100 części wagowych tej żywicy trzeba zastosować 10 części wagowych utwardzacza Z1.
Z chwilą dodania utwardzacza do żywicy rozpoczyna się proces utwardzania i pozostaje pewien określony czas na użycie mieszaniny przed jej utwardzeniem (open time). Czas ten zależy od kilku czynników: temperatury, ilości mieszaniny, itp. i będzie różnił się w indywidualnych warunkach.

Czas żelowania wynosi około 35 minut w temperaturze pokojowej.
Wstępne utwardzenie uzyskuje się po upływie 48 godzin – stopień utwardzenia wynosi około 80-90%.
Całkowite utwardzenie trwa 7-14 dni.